بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

استفاده از نور زرد خورشیدی در لامپ برای کار مناسبتر است

با تلفیق نور زرد و سفید در استفاده از پرژکتور ۳۰ وات زرد و ۳۰ وات سفید برای انجام کار به بهترین نحو ممکن انجام شده است.
دسته 1 car

دسته 2 Pars khodro

دسته 3 Brilliance H300

بازدید 8
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/11/04
مجموعهتعمیرگاه


Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the world

Car comments
TM


TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top