بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

استفاده از نور زرد خورشیدی در لامپ برای کار مناسبتر است

با تلفیق نور زرد و سفید در استفاده از پرژکتور ۳۰ وات زرد و ۳۰ وات سفید برای انجام کار به بهترین نحو ممکن انجام شده است.
دسته 1 car

دسته 2 Pars khodro

دسته 3 Brilliance H300

بازدید 27
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/11/04
مجموعهتعمیرگاه


Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top