بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

تعمیر و نگهداری لازم به رگلاج دستگیره های داخلی سمند

خودرو های سمند که عواملی همچون طول میله و جنس میله و غیره در طول مدت زمان استفاده که در خودرو های کاری مثل اژانس ها و تاکسی ها و اسنپ یا سرویس های مدارس که از درب های سمت راست بیشتر استفاده میشود و استفاده شخصی از یک درب مثل راننده در خودرو های سمند بخاطر نوع طراحی و تولید میله رابط دستگیره درب باز کن داخلی و سیستم قفل درب این میله طی مدت زمان و در استفاده کش میاد که لازم به ریگلاج میباشد البته دستگیره های سایر خودرو ها مثل لیفان با رابط سیمی طی مدت زمان پارگی مورد عدم تعمیر و تعویض داشتیم.
دسته 1 car

دسته 2 Iran khodro

دسته 3 Irankhodro Samand Standard

بازدید 40
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/11/04
مجموعهسایر


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
توجه اینکه تنظیم این میله ها توسط متخصص لازم به انجام هست چون ممکن بیش از حد سیم رگلاج شود درب حین رانندگی باز شود و سرنشین به بیرون پرتاب شود و ...
masterbayat.ir

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top