بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

از سال 98/ 2019 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.

بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود . . 🔹طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن راننده، از سال آینده 98 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.
دسته 1 car

دسته 2 Pars khodro

دسته 3 Brilliance H300

بازدید 10
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/10/28
زمان1398/ 2019
مجموعهبیمه


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


از سال 98/ 2019 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.
از سال 98/ 2019 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the world

Car comments
TM


TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top