بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

تخریب درمانی Destruction Therapy

در هلند از روش جدیدی برای کنترل خشم و تخلیه احساسات مردم استفاده می‌کنند!

تخریب ماشین‌ها با پتک و کلنگ! 😐☝️
In Holland, a new way of controlling anger and evacuating people's sentiments!

Destroy cars with a sledgehammer!   😐☝️
دسته 1 car

دسته 2 Pars khodro

دسته 3 Brilliance H300

بازدید 35
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/10/24
مجموعهفرسوده


تاکنون 1 نظر و پیام ارسال شده است.

تخریب درمانی Destruction Therapy

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top