بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

Underground clip for part of Persia with a digital tester with putty before performing color repairs.

Bachelor of Science and Digital Testing with a 456 Propulsion Unit, which is a precise and reliable machine on the body with putty, before carrying out repairs of the color of the car by Persia Master by Bayat for experts and enthusiasts.

کارشناسی و تست دیجیتالی با دستگاه الکومتر 456 پراپ جدا که دستگاه دقیق و قابل اعتمادی هست بر روی بدنه با بتونه قبل از انجام تعمیرات رنگ خودرو پرشیا توسط استاد بیات برای متخصصین و علاقه مندان انجام شد.
دسته 1 car

دسته 2 Iran khodro

Brand/ SourceMaster Beat

Price $$

Mobile989123053151

Phone982165527830

iD/ @facetalkbook

placeIRAN. TEHRAN

بازدید 44
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/10/15
زمان14/10/1397
مجموعهکارشناس


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


تستر مگنتی و دیجیتالی الکومتر

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top