بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه

همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی روز جمعه هفتم دی ماه در بازار نقش جهان واقع در شهر جدید اندیشه با استقبال عموم برگزار شد.
دسته 1 خودرو

دسته 2 اتومیبل رانی/ موتور سواری ورزشی

دسته 3 همایش اتومیبل رانی و موتور سواری ورزشی

موقعیت: استان و شهرشهر اندیشه

آدرستهران غرب. شهر جدید اندیشه فاز 4. بازار نقش جهان

بازدید 142
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/10/09
مجموعهگردشگری (توریستی)


تاکنون 2 نظر و پیام ارسال شده است.

همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی روز جمعه هفتم دی ماه در بازار نقش جهان واقع در شهر جدید اندیشه با استقبال عموم برگزار شد.

همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
همایش اتومبیل رانی و موتور سواری ورزشی در بازار نقش جهان شهر اندیشه
در شهر جدید اندیشه اولین دوره همایش اتومبیل رانی و موتورسیکلت های ورزشی
transportmedia.IR
transportmedia.IR

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top