بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

تعمیر بدون رنگ گلگیر عقب و درب خودرو پژو ۲۰۶

دسته 1 car

دسته 2 Iran khodro

دسته 3 206 Peugeot

بازدید 54
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/11/08
مجموعهتعمیرگاه


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


بعد ترمیم رنگ از فاصله سه متری اسیب دیدگی کمتر مشاده میشود
تهیه رنگ از رنگ فروشی مورد تایید و معرفی به مشتری
تهیه رنگ برای ترمیم از فروشگاه رنگ معرفی شده

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top