بهترین رسانه سیار و خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

کارشناسی بدنه و رنگ و مهندسی ارزش تعمیر بدون رنگ گلگیر خودرو Tiggo5 chery

دسته 1 car

دسته 2 saipa

دسته 3 Pride types

بازدید 32
ارسال توسط davoodbayatdavoodbayat

انقضا1397/11/05
مجموعهتعمیرگاه


هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


www.masterbayat.ir
کارشناسی تست دیجیتالی رنگ خودرو و این قسمت تعمیرات رنگ انجام شده است
ضخامت انتهای گلگیر کمتر است
تست مگنتی قسمت تعمیر شده بدنه خودرو
تست مگنتی قسمت تعمیر شده بدنه خودرو
همچنین درب موتور خودرو تعویض و تعمیرات رنگ انجام شده است

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top